COOKIES PÅ NORDKAPLIVING.ES
NordKap Living använder sig av cookies för att kunna optimera webbsidan och funktionaliteten på den. Vi vill göra ditt besök så enkelt som möjligt för dig. Det är en förutsättning att du tillåter användningen av cookies för att kunna besöka vår hemsida. Cookies är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt för oss att följa vad du gör på vår webbsida. VI använder oss av cookies för att komma ihåg dig och dina val du gör på vår hemsida. VI använder också en tredjeparts cookies för att kunna förstå hur vår webbsida används och på så vis kunna förbättra och anpassa vårt innehåll. Nordkap Living lagrar inte personliga uppgifter i de cookies som används, webbsidans analysmaterial är anonymiserat.
 
INTEGRITETSPOLICY
NordKap Living har en juridisk skyldighet att lagra vissa uppgifter i samband med köp på vår webbsida. Personuppgifter som ha registrerats av Nordkap Living är dock ej offentligt tillgängliga och raderas efter fem år.

Registrering av kunddata
När du gör ett köp, registrerar och sparar Nordkap Living ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det är för att kunna fullgöra våra samarbetspartners åtagande mot dig, tex för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. SPA Kompaniet registrerar och vidareger därför endast personupplysningar så som namn, telefonnummer och adress till fraktfirman eller posttjänster för att de ska kunna leverera dina varor som du beställt.

För att kunna ge dig en säker online handel sparar vi information om IP.adress, typ av webbläsare och beställningstidpunkt, detta används dock endast för säkerhetskontroll.


Registrering av data för optimering av webbsida
För att kunna optimera webbsidan för våra besökare samlar NordKap Living anonym data genom en tredje part. Detta för att kunna säkerhetsställa att du får den bästa förbindelsen mellan din webbläsare och vår hemsida. Vi registrerar även vilken internetplattform som används. Denna registrering av data är dock anonym och kan ej kopplas till specifik persondata.

 

DATA ANSVAR
NordKap Living är ansvarig för NordkapLiving.es. Enligt gällande personuppgiftslag har du rätt att en gång per kalenderår gratis få veta vilka personuppgifter som tagits om dig, oavsett hur dom samlats in. Vill du ha den informationen ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Den ska skickas in per post och underskriven av dig, till den adress som anges på vår hemsida. Du kan när som helst begära att felaktiga personuppgifter rättas, önskar du att dina personuppgifter raderas helt är vi i vissa fall skyldiga till det.

 

Om du anser att dina personuppgifter hanteras på fel sätt och strider mot personuppgiftslagen kan du maila info@nordkapliving.es

 

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål, vänligen skicka en email till info@nordkapliving.es så återkommer till dig med svar inom 3 arbetsdagar.Det är alltid vår målsättning att lösa oenigheter och tillsammans hitta en lösning. Våra medarbetare kommer att granska klagomålet och till allas belåtenhet, försöka lösa problemet så snart som möjligt. Vi ber om din förståelse för att hanteringen av klagomål kan ta tid.Vid fortsatt oenighet har du följande alternativ:

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

 

ARN: http://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se
Adress Allmänna Reklamationsnämnden:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
ARN på andra språk: http://www.arn.se/other-languages/