Hvad er infrarød sauna?

Infrarøde saunaer bliver stadigt mere populære. Men hvad gør en infrarød sauna egentlig?

Infrarøde saunaer bliver hele tiden mere udbredt. Topatleter bruger dem. Patienter med kroniske lidelser bruger dem. Almindelige mennesker bruger dem.

Modsat en traditionel sauna, der opvarmer luften omkring dig, så varmer en infrarød sauna dig populært sagt op ”indefra”. Teknisk set er det ikke det, der sker, men fordi infrarød stråling giver en mere dybdegående varmefølelse end en traditionel sauna, er det sådan, mange beskriver følelsen.

Så det er altså ikke sådan, at du bliver varmet op indefra, som det sker med maden i en mikrobølgeovn. De infrarøde stråler når bare dybere ind i kroppens væv.

Hvad er fordelene ved infrarød sauna?
Infrarød varme kan fremskynde helingen ved muskelskader

Infrarød sauna kan fremskynde helingen ved muskelskader

Listen over positive effekter ved brug af infrarød sauna er lang, ligesom ved

almindelig sauna. Der er dog et par punkter, hvor infrarød sauna ser ud til at kunne endnu mere end klassisk sauna – bl.a. i forhold til muskelskader.

I et studie fra 2018 målte man nemlig 26 unge fodboldspilleres hyppighed af skader over et år. Man satte dem til at styrketræne to gange om ugen og gav dem samtidig behandling med infrarød stråling. I starten af forsøget var der en skadeshyppighed på 33,3 %, og spillerne var i gennemsnit ude af stand til at spille/træne på normal vis i gennemsnitligt 13 dage. I slutningen af forsøget var de tal faldet til 23,3 % og seks dage 1 . Der er endda nogle der mener, at brug af infrarød stråling (også som sauna) kan fremskynde helingsprocessen ved skader med helt op til tre uger 2 !

Da en traditionel sauna typisk opvarmer luften omkring dig til 90˚C, vil nogle opleve, at det er sværere eller ubehageligt at trække vejret. Det kan specielt mærkes, når luftfugtigheden stiger som følge af, at man sveder. I en infrarød sauna bliver varmet rettet mere direkte mod kroppen, og derfor holder temperaturen i kabinen sig meget lavere. Vores infrarøde kabiner har fx en indbygget alarm, der giver besked, hvis temperaturen når over 70˚C.

Du kan læse meget mere om de sundhedsmæssige fordele ved sauna i vores artikel “Hvad er sauna godt for?“.

 

Hvor ofte skal man bruge en infrarød sauna?
Du kan bruge en infrarød sauna hver dag, hvis du er vant til det

De fleste udbydere af infrarød sauna anbefaler, at man tager en behandling tre-fire dage om ugen. Hvis du er vant til at bruge en infrarød sauna, er der dog intet der tyder på, der skulle være noget i vejen for at bruge den dagligt.

Hvor lang tid, du så skal være i den infrarøde sauna, kommer igen an på din erfaring og saunaens indstillinger. Mange udbydere anbefaler, at man som ny bruger lægger ud med 10 til 15 minutter af gangen. Efterhånden som du vænner dig til det, kan du øge tiden til 20-30 minutter.

Der er lavet undersøgelser, hvor deltagerne har været i en infrarød sauna i op til en time uden at mærke nogen bivirkninger 3 – så med en halv time er du i hvert fald på den helt sikre side!

Infrarøde saunaer kommer med en indbygget timer, så vær sikker på, du får den indstillet rigtigt, inden du sætter dig til rette.

Er der nogen bivirkninger ved at bruge infrarød sauna?

Nej, det er der intet, der tyder på 4 . Der er nogle generelle ting, man skal være opmærksom på ved alle saunabesøg, både infrarød og traditionel (fx at få nok væske). Men der virker ikke til at være forskel på besøg i de to typer sauna, hvis du ellers er sund og rask.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må bruge en infrarød sauna, hvis du har en pacemaker!

Alle elektriske apparater danner nemlig et elektromagnetisk felt (EMF). Det gælder også de rør og plader, der bruges i infrarøde saunaer (du kan læse mere om rør og plader i afsnittet EMF – Det elektromagnetiske felt længere nede). Den følsomme elektronik i en pacemaker kan blive forstyrret af selv et svagt elektromagnetisk felt, som det infrarøde saunaer udsender.

Snak med din læge om brug af traditionel sauna, hvis du har pacemaker, men gerne vil høste de gavnlige virkninger af saunabesøg.

Videnskaben bag infrarød stråling

Vi bliver udsat for infrarød stråling hver dag. Vi omtaler det bare ikke som infrarød. I stedet kender vi det som varme fra solen.

Det er en del af den stråling, vi normalt opfatter som lys. Vi mennesker kan bare ikke de infrarøde (IR) stråler.

Den del af det strålingsspektret, der normalt bruges til infrarød varmebehandling, ligger mellem 5 og 15 mikron (en måleenhed, der er 1000 gange mindre end millimeter). Det harmonerer nemlig godt med vores kropstemperatur.

Solen udsender også infrarøde ståler.

De infrarøde stråler opdeles ofte i nære, mellem og fjerne IR-stråler (NIR, MIR og FIR). Man skal passe lidt på med disse betegnelser, da områderne defineres på vidt forskellige måder, alt efter hvor du kigger.

Indenfor den litteratur, der beskriver den terapeutiske virkning af IR-lys, bruger man oftest følgende opdeling:

  • NIR : 0,75-1,5 mikron
  • MIR: 1,5-4 mikron
  • FIR: 4-1000 mikron.

Det er altså de fjerne infrarøde stråler (FIR), der bruges i infrarøde saunaer.

De infrarøde stråler, man bruger til behandling, er baseret på strøm. Strømmen føres så igennem et materiale, som giver modstand. Helt nede på det atomare plan sker det ved, at elektronerne på deres vej gennem materialet støder sammen med atomer. Den energi, der dannes ved dette sammenstød, frigiver infrarød stråling.

Frembringelse af infrarød stråling

Infrarøde saunaer bruger typisk et af to forskellige systemer:

  • Rør lavet af glas eller keramik
  • Karbonplader

Ved keramik- eller glasrør kommer de infrarøde stråler fra metaltråde inde i rørene. Trådene sender så stråling ud gennem materialet, lidt på samme måde som en gammeldags glødepære.

Da rørene typisk kun er få centimeter i diameter, og metaltråden er betydeligt mindre end det, kommer strålingen fra et mindre overfladeareal end ved karbonplader. Strålingen bliver nemlig sendt ud gennem hele røret, og derfor bruger man reflektorer til at sende den del af strålingen, der ikke er rettet mod kabinen, den rigtige vej. Men ved afbøjningen mister strålingen noget af sin effekt, og derfor bliver fordelingen af stråler ikke jævnt fordelt i kabinen.

Rørene bruger også mere energi for at opnå den samme virkning som karbonplader, og det er dem, det skal handle om nu!

Karbonplader sørger nemlig for, at den infrarøde stråling kun bliver sendt direkte ind i kabinen. Strålerne bliver som regel sendt ud i en 90 graders vinkel fra overfladen, så hvis pladen er placeret lodret, bliver strålerne altså sendt vandret. Det giver en mere jævn fordeling af stråling, da der ikke er behov for nogen refleksion af strålerne.

Derfor giver karbonplader en mere ensartet stråling. Samtidig bruger de mindre energi end rør.

EMF - det elektromagnetiske felt

Der har i årenes løb været meget snak omkring EMF og de skadelige virkninger, nogle frygter, det kan frembringe. Så lad os lige få styr på, hvad EMF egentlig er for en størrelse.

Ifølge WHO er der ikke øget sygdomsrisiko ved at blive udsat for EMF i hverdagen

Vi bliver udsat for EMF stort set hele tiden i den moderne verden: Der dannes nemlig et elektromagnetisk felt alle steder, hvor der finder strøm. Så når du taler i telefon, bruger din computer, går forbi en tændt stikkontakt m.m., bliver du altså udsat for et elektromagnetisk felt. Det gælder også rør og plader i infrarøde saunaer, da disse er drevet af strøm. Infrarød stråling er også en del af det elektromagnetiske spektrum 5 .

De potentielle skadevirkninger af EMF-stråling er mildest talt omdiskuterede, og der findes ikke et helt endegyldigt svar. WHO (World Health Organization) følger dog løbende med i forskningen på området, og deres seneste opsummering af videnskaben konkluderer, at der ikke er nogen øget risiko for sygdom som følge af de mange elektromagnetiske felter, vi omgiver os med 6 .

Hvis du har lyst til at læse mere omkring infrarød stråling, har en forsker fra Niels Bohr Instituttet svaret på et spørgsmål omkring netop infrarød sauna. Du kan læse hans svar lige her.

Open chat
Hi!
Hello
How can I help you?