Værd at vide om udespa og swimspa

Lige siden mennesket har været i stand til at drage fordel af sine omgivelser – og muligvis endda før, hvis man ser på sneaberne i Japan, som har fundet fordelene i naturlige varme bade – har man søgt efter muligheder for at udnytte vandets lindrende og helbredende egenskaber.

Mineralrigt vand, naturligt varmt vand og havvand har tiltrukket mennesker, der søgte smertelindring og en kur mod forskellige andre lidelser.

Fra primitive kar til moderne spa
Badning spillede en stor rolle i den romerske kultur og hverdag

Spredt over Europa ser vi rester af romernes badekultur. Grækerne, kineserne, japanerne, ja, stort set alle folkeslag har haft forskellige badeskikke, der involverede naturlige eller fremstillede “badekar”.

I løbet af 18-hundredetallet steg interessen for hydroterapi (sygdomsbehandling med vand) og dermed udviklingen af nye typer af bade. Spabadene, som vi kender dem i dag, er hovedsageligt blevet udviklet efter 2. verdenskrig, og med udviklingen af kar i glasfiber og akryl er udendørs spabade og swimspa blevet overkommelige i pris.

Udespa bliver mere og mere populære, og i USA og Canada bliver udespa udviklet i ekstremt luksuriøse udgaver.

Nordkap Livings modeller er udviklet til at opfylde skandinavernes ønske om et enkelt, funktionelt design med rene linjer og få, klare farver. Der er intet unødvendigt elektronisk udstyr såsom radio, tv, dvd og telefon (undtagen radio i få modeller). Elektronik kan dog tilkøbes.

Nydelse, velvære og samvær

stemning
Social badning spiller stadig en stor rolle i moderne kulturer

I Skandinavien er vi glade for det varme vands livgivende virkning på krop og sjæl. Samværet med familie og venner er en væsentlig årsag til den popularitet og udbredelse, spabadet har opnået.

Udespaen nydes hele året rundt og er i modsætning til swimmingpools særlig populære i vinterperioden.

Nordkap Living tilbyder et stort udvalg af forskellige udespa. Fælles for dem alle er, at det er lagervarer, der kan leveres hurtigt.

Moderne spa kommer med mange muligheder

Der er mange muligheder i en moderne udespa

En moderne udespa kan på mange måder udvides til endnu mere komfort.

Balboa Wifi App
Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for mulighederne i en moderne udespa

Du kan f.eks. koble udespaen op til dit hjemmenetværk, så du kan styre spaen fra din telefon, enten direkte gennem wifi eller via internettet, hvis du ikke er hjemme.

Træt af at skulle huske at fylde vand på?

Det automatiske vandpåfyldningsanlæg sørger for, at vandet altid er på det ideelle niveau. De fleste vælger at fylde spabadet gennem rørsystem, men der kan også monteres en magnetstyret vandhane over karret.

Automatisk vandpåfyldning, klorautomat, automatisk aftapning, afløbsslange med mere gør det nemt for udlejere af f.eks. sommerhuse med udespa, at vedligeholde vandkvaliteten eller udskifte vandet hurtigt og bekvemt.

Vil du bruge din spa til ekstraordinær god pleje af din hud?

Spaen kan opgraderes med MicroSilk®, der forvandler din udespa til et avanceret hydroterapianlæg.

Mikrosilk
MicroSilk giver ekstraordinær god hudpleje i din udespa

MicroSilk® fylder vandet med milliarder af mikroskopiske luftbobler, der bruges til hudpleje. Boblerne er så små, at de kan trænge ind i huden og gøre stor gavn.

Modsat “normal” luftmassage nedkøler MicroSilk® ikke vandet, så du har stadig gavn af den virkning, varmen har på dine muskler. Du må dog vælge mellem MicroSilk® eller vandmassage, da de ikke kan anvendes samtidig. De kraftige stråler fra massagedyserne ville nemlig omgående piske luften ud af vandet igen.

Microsilk® er en omfattende teknologi og sælges kun sammen med en ny udespa.

Ikke alle spa er ens - men nogle ting er det samme

Display

Diplayet er “hjernen” i udespaen. Herfra styres pumperne, temperaturen og de forskellige vedligeholdelsesprogrammer, der skal sikre vandkvalitet og hindre forstsprængning. Nordkap Living anvender amerikanske Balboas styringssystemer, der er blandt verdens bedste.

Dyser

En dyse sidder for enden af en slange, der fører vand fra jetpumpen tilbage til karret, og som giver den vandstråle, der masserer. Nogle dyser kan retnings-indstilles, da den indre del kan drejes. Samtidig har disse dyser en styrkeindstilling, der betjenes ved at dreje på ringen, der sidder for enden. De mindste dyser kan ikke indstilles individuelt.

På de fleste udespa er der desuden mulighed for regulering af dyse-grupper ved hjælp af en eller flere knapper på kanten af karret.

Filter

Ét eller flere filtre er med til at holde vandet rent.

Der findes flere typer af filtre. Nordkap Living bruger lamelfiltre og mikro-membran filtre. Forskellen ligger i opbygningen og tætheden af den membran, der bruges til filtreringen.

Disse filtre sier snavs fra vandet og skal skylles eller renses med jævne mellemrum. De bør udskiftes, når de ikke længere kan renses ordentligt. Filtre er forbrugsdele, og har begrænset levetid. Til rensning af filtre sælger Nordkap Living Filter Rens.

Filter Nr.2 er et ekstra fint filter, der fanger selv meget små partikler i vandet. Det findes som standard i form af et tredje filter i nogle af Nordkap Livings udespa, hvor de andre to filtre er lamelfiltre. Den mere fintmaskede filtermembran giver Filter Nr. 2 en kortere levetid, og det kan modsat lamelfiltre ikke renses med Filter Rens. Filter Nr. 2 kan udskiftes med Filter Nr. 1, som er et lamelfilter.

En effektiv måde at holde filtrene rene på, uden at mindske spaens rådighedstid, er at købe et ekstra sæt filtre og rense det beskidte sæt i en spand, mens erstatningsfilteret er installeret i spaen.

Jetpumpe

Én eller flere jetpumper sørger for den kraftige vandstrøm i massagedyserne. Jetpumpen er den kraftigste pumpe i en spa.

Terapeutisk lys

Nogle spabade er udstyret med “terapeutisk lys”. Formålet med lyset, der skifter farve i et langsomt tempo, er at skabe en beroligende effekt.

Hvordan skiller udespa fra Nordkap Living sig ud?

Nordkap Living stiller store krav til de udespa og swimspa, vi sælger. Ikke alene skal produktet leve op til de krav om el og produktsikkerhed EU og Danmark stiller – vi har selv yderligere kvalitetskrav, der skal overholdes. Alle spabade testes desuden, før de sendes ud til kunden, hvilket er årsagen til, at der nogle gange er vand i rør og slanger, når produktet leveres.

Amerikanske Balboa er en af verdens førende producenter af elektronik til spabade

Amerikansk styringssystem

Amerikanerne har den største erfaring, når det gælder fremstilling af moderne spabade. Derfor har Nordkap Living valgt at bruge styresystem og elektronik fra amerikanske Balboa, der er en af verdens førende producenter på dette felt. Det sikrer en holdbar og duelig styring samt pumper og varmelegemer, der er til at stole på.

For at sikre en konkurrencedygtig pris bruger Nordkap Living kun få modeller af denne styring. Det kan betyde, at du fx kan opleve, at  “Jets3”-knappen ikke har nogen funktion, fordi der ikke er et tredje sæt dyser i karret.

Varmelegemer til udespa fra Balboa har også vist sig en god investering. De er pålidelige, højtydende og holdbare.

Frostsikring

Med Balboa-elektronik og komponenter følger frostsikring. Via kontrolpanelet kan spabadet programmeres og indstilles til frostsikring.

Vælger man i stedet at tømme spabadet i perioder med frost, skal man sikre sig, at der ikke er vand i slanger, varmelegeme og pumper. Det kan gøres ved at blæse dem tomme for vand med en kompressor. Det er dog bedst at sætte styringen til at frostsikre karret.

Dyser med stålkapper er mere holdbare end forkromede plastdyser

Dyser med rustfri stålkapper

Rustfri stålkapper giver dyserne et eksklusivt udseende og en betydeligt længere holdbarhed. De er nemme at holde rene, og overfladen bliver ikke så let grim, som en forkromet plastikkappe gør.

Ozonatoren hjælper med at bekæmpe bakterier og alger i vandet

Ozonator

Nordkap Livings udespa er forsynet med en ozonator, som er et lille apparat, der omdanner ilt til luftarten ozon. Ozonen ledes ud i vandet via vandsystemet, hvor det medvirker til at dræbe bakterier.

Bemærk, at ozonatoren ikke kan stå alene i bekæmpelsen af de bakterier, der uvægerligt kommer i varmt vand. Det er nødvendigt med kemisk behandling af vandet for at beholde en sund og hygiejnisk vandkvalitet. Hvis spaen er offentligt tilgængelig (udlejningssommerhuse mm.) er det lovmæssigt forpligtet at holde styr på vandhygiejnen.

En ozonator har en begrænset levetid og betragtes som en sliddel, der skal udskiftes. Levetiden afhænger af brugen af spabadet.

Cirkulationspumpe

En cirkulationspumpe er en pumpe, der holder vandet i cirkulation. Dette er vigtigt for filtereringen af vandet og dermed vandkvalitet. Cirkulationspumpen kan reguleres gennem programindstillinger i displayet.

Når vandpumpen kører, kører ozonatoren også. Varmelegemet kører kun, når cirkulationspumpen kører, da andet ville føre til overophedning af varmelegemet.

I standby-indstillingen og frostsikringen vil kontrolpanelet efter et forudindstillet tidsinterval tænde for cirkulationspumpen og varmelegemet.

Strømforbrug

Nordkap Livings udespa er typisk udstyret med 3 kW-varmelegemer. De udespa, vi viser på hjemmesiden, bruger i alt ca. 5 kW ved topbelastning (varmelegeme + pumper, lys mm.).

Vores udespa tilsluttes med 400V/16A, hvilket garanterer, at man kan bruge varmelegeme og jetpumperne samtidigt. Konkurrerende produkter, der tilsluttes med 230V/10A og er udstyret med f.eks. et 2 kW-varmelegeme og en 2,5 HK jetpumpe, har ikke dem mulighed.

Tilslutning bør ske med en 2,5 kvadrat ledning og egen sikringsgruppe.

Vigtigheden af effektiv opvarmning
Forskellen på integreret og ekstern opvarmning af en udespa

Udespa er udstyret med indbyggede varmelegemer af varierende styrke alt efter spaens størrelse.

Spaen kan forsynes med en tilslutning til en ekstern varmekilde. Denne varmekilde kan være en varmepumpe, et solvarmeanlæg, en brændeovn eller lignende. Man har fortsat en mulighed blot at benytte sig af det indbyggede varmelegeme alene.

En ikke-elektrisk varmekilde mindsker selvfølgelig udespaens strømforbrug, mens f.eks. en varmepumpe giver mere varme i forhold til strømforbruget end varmelegemet gør.

Mere varme betyder desuden hurtigere opvarmning.

Brug af varmepumpe

En varmepumpe kan sænke energiforbruget for en udespa

Vil man spare på strømforbruget, kan man anvende en luft-til-vand-varmepumpe, der kan varme vandet op.

I forhold til et varmelegeme leverer varmepumpen mere varme per kW el, end varmelegemet gør. Varmepumpen kan bruges til basisopvarmning af udespaen, mens det i spabadet indbyggede varmelegeme finjusterer varmeniveauet under brug.

SPA Kompagniet sælger varmepumper til udespa i to forskellige størrelser: en på 5,5 kW, 9 kW og en på 10,5 kW.

Passende isolering

Nordkap Living stiller store krav til de udespa og swimspa, vi sælger. Ikke alene skal produktet leve op til de krav om el og produktsikkerhed, EU og Danmark stiller, men vi har oogså vores egne kvalitetskrav. Alle spabade testes desuden, før de sendes afsted til køberen, hvilket er årsagen til, at der nogle gange er vand i rør og slanger, når produktet leveres.

Isolering til danske forhold

En udespa står udenfor og bruges hele året. Derfor skal isolationen være helt i top for at spare på varmen og dermed energiforbruget.

Isolation er en videnskab i sig selv. Nordkap Livings kar er isoleres med skum, og her er kravet, at der er et ekstra tykt lag skum på karret. Desuden bliver siderne beklædt med reflekterende folie i en sekslags teknisk isolering, der holder varmen fra pumper og den elektriske installation intakt. Bunden er ligeledes skumisoleret.

Dette sikrer en isolering, der er beregnet til skandinaviske vejrforhold, og som derfor er mere end rigeligt til middelhavsklimaet.

Cover

Der følger et cover med til alle Nordkap Livings udespa. Coveret er ekstra tykt for at spare på varmen og energien.

Coveret har to formål. Det ene er at undgå, at der kommer snavs i vandet, når spabadet ikke bruges. Det andet er at holde på varmen. Det ekstra kraftige cover yder en bedre isolation, ligesom det ekstra tykke lag af isolationsskum på selve karret gør.

Cover
Et kraftigt cover til udespaen hjælper med at holde energiudgifterne nede

Coveret fastgøres til karret ved hjælp af straps, der er forsynet med kodelås. Det hindrer adgang til vandet for uvedkommende, men sikrer også, at coveret bliver siddende, selv i voldsomt vejr. Skørterne, der hænger over siderne, sikrer, at coveret slutter ordentligt til.

Skråning på coveroverflade

Skråningen på coveret gør, at regnvand løber af. Det mindsker risiko for algedannelse.

Ligeledes vil nedbøren heller ikke samle sig på midten af coveret, hvilket kan få coveret til at bue nedad og dermed samle endnu mere vand.

Coveret, der er kraftigere end de fleste spacovers, har en fantastisk isoleringsevne og holder derfor mere på varmen, når badet ikke er i brug. Det er en klar fordel, når vandet igen skal bringes på den rette temperatur før brug.

Bliver dit cover  alligevel slidt på grund af vind og vejr, uheld eller andet, kan du hos købe et erstatningscover hos Nordkap Living.

Vær opmærksom på vandkvaliteten

Sikring af vandkvaliteten er en væsentlig del af spabadets funktion. Forringet vandkvalitet giver dårlige badeoplevelser.

En klordispenser kan hjælpe dig med at holde vandet i din spa rent

Overalt hvor man har opvarmet vand – især, når der bades i det – vil der være vækstmuligheder for bakterier. Spabade fra Nordkap Living er forsynet med en ozonator, der holder bakterievæksten nede, men den kan ikke gøre det alene. Man bliver nødt til at supplere ozonbehandlingen med klortabletter eller et klorfrit middel for effektivt at holde bakterie- og algevækst) nede.

En af de vigtige ting ved vandets kvalitet er at sikre, at vandets pH-værdi er rigtig. Hvis der fx er meget kalk i vandet, som der er i Danmark, kan det give et behov for at sænke pH-værdien. Til dette formål sælger Nordkap Living pH Minus og et målesæt til klor eller til klorfri vandbehandling.

Vi sælger en 10 meter lang vandslange som tilbehør

Vandskift

Vandet skal skiftes efter behov. Ved normal brug vil det være en gang hver anden måned. Har man problemer med vandkvaliteten, kan det være en god ide at tømme karret, rengøre det så godt som muligt og starte forfra med frisk vand.

Nordkap Livings udespa har store afløb, der sikrer hurtig tømning. Der åbnes for afløbet med en vandhane i kabinettet.

Vandtilgang og afløb

Spaen fyldes normalt med en vandslange.

Når vandet skal ud af karret igen, foregår det via en hane i bunden af spaen. Husk, at vandet skal ledes væk, og at der er rigtigt meget vand i et spabad. Brug en slange til at få vandet væk til et dræn eller ud i haven (ikke en god ide, hvis der er klor i vandet).

Hvad koster det at have en udespa kørende?

Driftsomkostninger for en udespa kan variere, da der er en lang række forhold, der spiller ind:

 • Størrelsen på spaen
 • Vind og vejr
 • Temperaturen i vandet
 • Antal brugsdage om året
 • Sammenhængende brugsdage
 • Brug af coveret

Hvor hurtigt opvarmes vandet ?

Alle udespa fra Nordkap Living har indbyggede varmelegemer

Følgende er en teoretisk beregning af, hvor hurtigt vand opvarmes under ideelle omstændigheder. Der er mange faktorer, der spiller ind her (se ovenfor), og derfor er beregningen som sagt kun et vejledende eksempel.

Ud fra vandets varmekapacitet kan vi beregne, hvor hurtigt 3 kW få vandtemperaturen til at stige med 10°C.

Der skal 1000 g x 10°C x 4,2J = 42.000 Joule til at få 1 liter vands temperatur til at stige med 10°C.

1 kWh svarer til 1000 W x 3600 sek. =3.600.000 Joule, og 3 kWh (3 kW i én time) svarer så til 10.800.000 Joule.

Der skal 42.000.000 Joule til at få 1.000 liter vands temperatur til at stige med 10°C. Det vil sige, at 3 kW bruger 3,8 timer på at varme 1.000 liter vand med 10°C. Hælder man koldt vand i karret vil det typisk skulle varmes ca. 30°C op, hvilket vil tage omkring 12 timer (Måske lidt mere, da der er lidt varmetab undervejs; karret skal varmes op, og andre faktorer påvirker også varmetab).

Det er muligt at bruge eksterne varmekilder, såfremt udespaen er forberedt til det. Det vil selvfølgelig ændre flere forhold. En større varmekilde vil varme vandet hurtigere op. Det medfører som regel også et mindre forbrug af strøm, især hvis man benytter en varmekilde, der ikke er elektrisk.

Så hvad er en swimspa?

En swimspa er en udespa delt op i to sektioner: en almindelig spadel og en del, hvor kraftige dyser skaber en strøm i vandet, så man kan svømme.

Udover at have et svømmeområde er swimspaen det samme som en almindelig udespa. De samme massagefunktioner, varmefunktioner og så videre.

Swimspaen opfordrer til leg og motion i svømmedelen og er et alternativ til en regulær swimmingpool. Swimspaen er ikke så pladskrævende som en pool, er nemmere, og som regel billigere, at varme op og kan dækkes af hurtigt og nemt.

Swimspaen giver dig fordelene af både et spabad og en swimmingpool. Dyserne i svømmedelen kan reguleres efter ens svømmeevner, så den kan bruges af både nybegynderen såvel som den mere øvede svømmer. Samtidig får man den behagelige wellness-oplevelse i den regulære spadel.

Hele spaen er opvarmet, hvilket gør, at det også er behageligt at svømme i køligere vejr.

Et vildmarksbad er også en udespa
Vildmarksbade kaldes populært “hottubs”

Nordkap Livings vildmarksbade er alle udstyret med et filtersystem og elektrisk varmelegeme. Det gør dem unikke som vildmarksbade.

Med en brændeovn til hurtig opvarmning af vandet, og et elektrisk varmelegeme til at vedligeholde varmen, har du den ideelle kombination af billig opvarmning og lang tids varmt vand uden skoldningsfare.

Det er vigtigt for et trækar at stå med vand gennem hele sæsonen – ellers vil stavene i karret tørre ud og karret vil lække. Det er derfor godt med et filtersystem, der fjerner skidtet fra vandet. Kombineret med for eksempel et startsæt har du alt, du skal bruge til at vedligeholde en god og sund vandkvalitet.

Vancouver-modellen – det eneste af vores vildmarksbade uden brændeovn – har desuden luftmassage fra 25 dyser.

1: Filter 2: Returvand til karret 3: Varmelegeme 4: Indsug fra karret

Filter og varmelegeme kræver tilslutning med 230V/16A på egen gruppe. Det betyder at et 2,5 kvadrat el-kabel skal føres ud til karrets standplads (skal udføres af en autoriseret elektriker).

For at sikre vandkvaliteten anbefales det at bruge de kemikalier, der er i startupsættet (sælges separat). Filteret bør renses regelmæssigt og udskiftes, når det ikke længere bliver rent.

Cedertræ

Vildmarksbadene er fremstillet af cedertræ, der har en naturlig modstand mod råd, svamp og insektangreb. Cedertræ har en smuk rødlig farve, der med den rette behandling kan holde sig i meget lang tid. Desuden er cedertræ en aromatisk trætype med en behagelig duft. Vi bruger cedertræsorten “Western Red Cedar”, der er PEFC certificeret og stammer fra bæredygtige skovbrug i Canada.

Træet har en usædvanlig holdbarhed. De bedste sorteringer bruges i byggeri, netop fordi det er så holdbart. Levetiden kan desuden forlænges ved behandling med olieforsegler.

Cedertræ vedligeholdes med voksolie-behandling én eller to gange om året.

Cedertræ er kendt for sin smukke farve og store holdbarhed
Kvalitetskontrol

Alle Nordkap Livings spabade bliver samlet og afprøvet i Danmark, inden de sendes til kunden. Derfor vil der være rester af vand i slanger og afløb.

Egenkontrol

Ved modtagelse skal kunden kontrollere, at emballagen er intakt, og at der ikke er sket skader på produktet under transporten. Inden monteringen skal montøren sikre, at alle slanger og kabler sidder korrekt.

Ordliste og oversigt over dele
 1. Aftageligt frontpanel
 2. Manifold
 3. Fastmonteret hjørnepanel
 4. Stativ
 5. Skumisolering
 6. Styring af integreret varmelegeme
 7. Hane til blokering af vand
 8. Rørføring
 9. Jetpumpe
 10. Filterbeholder
 1. Omskifter
 2. Kontrolpanel
 3. Skimmer
 4. Udsugning
 5. Stor dyse til dybdegående massage
 6. Lille dyse til kropsmassage
 7. Filter
 8. Ergonomisk siddeplads
Open chat
Hi!
Hello
How can I help you?